Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder

Zending

NGZN                     Zendingscommissie

De Nederlands Gereformeerde Kerken bedrijven al bijna 50 jaar zending onder de Zulu's in Natal in Zuid-Afrika. Er zijn in dit destijds 'maagdelijke' gebied 4 kerken en ettelijke preekplaatsen ontstaan. Er is geploeterd door de eerste zendelingen en ook nu nog vechten ze door, voor het evangelie. Dat kan dank zij uw ondersteuning. De SGA is sinds 2004 lidkerk van de NGZN, de in die tijd opgerichte vereniging, die het zendingswerk in Nqutu voor de lidkerken coördineert. In Rotterdam-Alexanderpolder (SGA) heeft de kerkenraad een zendingscommissie ingesteld die het zendingswerk binnen de gemeente op de kaart zet en de contacten met de NGZN onderhoudt. Het zendingswerk kan niet zonder financiële ondersteuning, meeleven en gebed voor de zendelingen en de gemeenten aldaar. De NGZN heeft twee zendelingen uitgezonden, te weten: ds. J.J.Fritz Krüger en ds. Tjeerd Baron.

De SGA ondersteunt met liefde het zendingswerk van de NGZN.
Voor meer informatie: www.ngzn.org

De zendingscommissie onderhoudt ook de contacten met de 'Stichting Sizanani', wat staat voor: 'Laten we elkaar helpen'. De stichting Sizanani in Nederland is een zelfstandig orgaan en werkt nauw samen met de NG-Zendingsverening Nqutu. Om de lokale inbreng zeker te stellen zijn er in Nqutu twee zelfstandige zusterorganisaties opgericht: Sizanani Africa (SiSA) en de Sizanani Education Trust (SET). De stichting Sizanani in Nederland ondersteunt SiSA en SET in Zuid Afrika door actief mee te denken over de verschillende projecten en het bijeenbrengen van de nodige fondsen. De SGA ondersteunt met liefde het werk van SiSA en SET, beide projecten zijn voortgevloeid uit het NG-zendingswerk.
Voor meer informatie: www.sizanani.nl

Voor het 3e jaar organiseert de NGZN werkvakanties naar Nqutu, Zuid Afrika. De zogenaamde 'Masakhane' (Samen bouwen)reizen. In 2010 gaan er DV 2 jongerengroepen en 1 ouderengroep op reis (er is nog plaats). Er wordt gewerkt aan een multifunctioneel centrum (Nondweni Zamimpilo) in samenwerking met een lokale aannemer en plaatselijke werknemers. Meer weten: www.masakhane.info

'God liefhebben', sprak een lieve zuster, 'met je hoofd, je hart, je handen en ... je portemonnee'