Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder

Actueel

COVID-19 virus

Beste gemeenteleden,

We houden 's zondags om 11:30 uur een online dienst ivm de corona maatregelen, te volgen via https://www.desga.nl/live.html

We moedigen u aan om, zover mogelijk, elkaar op te (blijven) zoeken, bijvoorbeeld in kringen. Ook moedigen we iedereen aan om met elkaar de diensten online mee te maken. Daarbij dient u natuurlijk wel steeds de actuele RIVM richtlijnen te volgen.

Hoewel we elkaar niet in de diensten ontmoeten, zijn en blijven we in Christus verbonden. Laten we elkaar in onze gebeden vasthouden, in het bijzonder hen die kwetsbaar zijn of door het virus getroffen.

De kerkenraad

Kerkdiensten

upload/Afbeeldingen/Algemeen/Kerkdienst 1.jpg

Elke zondag komen wij als gemeente om 11:30 uur in de kerk samen om onze God en elkaar te ontmoeten.
Actuele informatie over kerkdiensten ...

Welkom!

Hartelijk welkom op de website van de
Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder
of kortweg de SGA. We zijn een kerk, dat wil zeggen een gemeenschap van mensen die geloven in God; mensen die van zichzelf zeggen dat ze niet meer zélf de belangrijkste zijn, maar dat Gód de belangrijkste is in hun leven. Zijn principes geven richting aan ons leven en aan onze keuzes. Wij willen Gods Zoon, Jezus Christus, volgen en op Hem lijken. Kortom, we willen kerk naar Gods hart zijn!
Lees meer ...Why Jesus?

Klik HIER om op Youtube filmpjes te bekijken over Gods liefde.


Stichting Open Arms: Wijkactiviteiten van de SGA

In 2009 heeft de SGA de Stichting Open Arms opgericht voor het ontplooien van wijkactiviteiten in de Alexanderpolder. Daarmee wil de SGA handen en voeten geven aan de mooie Bijbelse opdracht om naar onze medemens om te zien en zo Jezus’ liefde door te geven. Sinds 2012 is ook de Ichthuskerk actief bij het wijkwerk van Open Arms betrokken. Met de inzet van ongeveer 100 vrijwilligers kunnen we mensen uit de wijk op allerlei manieren van dienst zijn en proberen we een relatie met hen op te bouwen.

Inmiddels heeft Open Arms een scala aan activiteiten ontwikkeld, zoals een kringloopwinkel, taallessen en heel veel ontmoetings- en actiebijeenkomsten, ook rond de Bijbel en het geloof. Ook is er een uitdeelpunt van de Voedselbank.

De meeste activiteiten vinden plaats in Het Palet, een ontmoetingscentrum dat door de Stichting Open Arms samen met de Leliezorggroep gerealiseerd is in een eigen gebouw: Duikerstraat 29-31.

Meer informatie over de Stichting Open Arms vindt u op de website www.openarms.nl. Daar staat ook hoe u dit werk financieel of als vrijwilliger kunt steunen.