Wat geloven wij

Wie nadenkt over het leven gaat ook vragen stellen. Is er echt iets of iemand daarboven? Is het leven alleen wat je er zelf van maakt of zit er toch een bedoeling achter? Zijn de fouten in mijn leven nog herstelbaar? Is er iemand die mijn pijn of eenzaamheid echt begrijpt? En zou er toch iets zijn na de dood, of houdt het dan allemaal op?

 

Als SGA hebben wij niet overal een pasklaar antwoord op. Integendeel, wij hebben zelf ook zo onze vragen. Maar we geloven dat we in de Bijbel antwoorden kunnen zoeken én vinden. Want voor ons is de Bijbel het boek waarin God spreekt tot mensen, ook vandaag!

 

We geloven dat er echt een God is, levend en persoonlijk. Deze God is zo groot dat Hij ons verstand te boven gaat. Toch kennen wij Hem, want Hij heeft zich in de Bijbel bekend gemaakt als de Schepper van hemel en aarde en als onze liefhebbende Vader.

 

We geloven dat Jezus de hoofdpersoon is van de Bijbel. Hij is de zoon van God die als mens naar de wereld kwam. Zijn woorden en daden vertellen van Gods grootheid en liefde in een donkere wereld. Zijn dood aan het kruis brengt vergeving voor een schuldige wereld. Zijn opstanding biedt hoop aan  een gebroken wereld.

 

We geloven dat Jezus vandaag onze Heer in de hemel is. Wij kijken uit naar de dag dat Hij terug zal komen. Tot die dag is Jezus met Zijn Geest dicht bij ons en woont Hij in ons hart. Die Geest helpt ons Jezus te volgen, elke dag en levenslang. Zo kunnen we ontspannen en vol hoop leven. Want we vertrouwen dat onze God alles wat Hij beloofd heeft ook zal doen.

 

Dat geloven wij!