Jeugdwerk

We hebben oog voor onze jongeren.

 

De SGA vindt jeugd en jongeren een volwaardig onderdeel van ons kerkelijk gezin. Zij horen bij de kerk van vandaag, maar ze zijn ook het hart van de kerk van morgen. Daarom stimuleren we als gemeente de ontmoeting tussen generaties, waarbij ouderen en jongeren elkaar beter leren kennen,  begrijpen en waarderen.

 

De inzet van ons jeugdwerk is dat kinderen en jongeren Jezus persoonlijk leren kennen en Hem een plaats in hun leven gaan geven. Dan kunnen ze opgroeien tot volwassen christenen die in hun leven bewuste geloofskeuzes maken.

 

De opzet van ons jeugdwerk is vooral gericht op het leggen en versterken van onderlinge contacten. Want zeker in onze tijd zijn veilige en open onderlinge contacten voor onze kinderen en jongeren van groot belang. Ze zijn immers zelf ook permanent op zoek naar zulke contacten?

 

In de praktijk is het jeugdwerk vooral georganiseerd in activiteiten naar leeftijdsgroepen.

 

Daarnaast willen we ook zo goed mogelijk inhoud geven aan persoonlijk jongerenpastoraat. Het is een lastig onderwerp, dat we samen met de leiding van jeugdclubs en –verenigen, enige betrokken vrijwilligers en vooral ook de ouders naar behoefte proberen in te vullen.