Communicatie

In het algemeen bedoelen we met communicatie alle vormen van verbaal en non-verbaal contact tussen individuele of groepen mensen. In die zin is communicatie voor een kerkelijke gemeente als de SGA erg belangrijk.

 

Maar op deze plaats beperken we ons tot een drietal communicatiemiddelen van de SGA.

 

  1. Deze SGA website

 De SGA website is bedoeld en ingericht voor onze externe communicatie. Daarmee beogen we de volgende doelgroepen te bereiken met actuele informatie over de SGA:

  • Gasten die incidenteel een zondagse dienst of een andere activiteit willen bijwonen
  • Mensen die structureel een (andere) gemeente zoeken (verhuizers, switchers, e.d.)
  • Mensen in de buurt die van ons hebben gehoord of op ons zijn geattendeerd
  • Zusterkerken, regionale overheden, samenwerkingspartners en andere relaties

 

  1. De Scipio-app van de SGA

 De Scipio-app is voor de toekomst ons belangrijkste middel voor de interne communicatie binnen de SGA. Het is een besloten app, die alleen toegankelijk is voor onze gemeenteleden. Inmiddels heeft een flink deel van onze leden deze app al gedownload en de meer fanatieke onder hen maken er al druk gebruik van. We hopen dat zoveel mogelijk gemeenteleden hun voorbeeld snel zullen volgen. Daar werken we ook aan met voorlichting, hulp bij installatie en gebruik. De app bevat onder meer een actuele ledenlijst, een module om aan collecten mee te doen, de mogelijkheid online diensten (terug) te zien en diverse berichten en actuele mededelingen.

 

  1. De ‘Eenluik’, een wekelijkse mededelingenblad

 Ons wekelijkse mededelingenblad ‘Eenluik’ wordt doorgaans op vrijdagavond als e-mail bijlage aan de gemeenteleden verstrekt. Voor leden zonder e-mail is een beperkte ‘hard copy’ oplage beschikbaar. Het is de bedoeling in de nabije toekomst een steeds groter deel van de inhoud van ‘Eenluik’ via de Scipio-app aan te bieden en de opmaak van de Scipio-app zo in te richten, dat de inhoud ook als e-mail bijlage en ‘hard copy’ aangeboden kan worden. Want we willen in de toekomst absoluut alle gemeenteleden blijven bereiken; ook hen die de app niet kunnen of willen gebruiken en die niet via e-mail kunnen communiceren.