Kerkelijk bureau

Het secretariaat van de SGA!

 

Het Kerkelijk Bureau van de SGA (KB) wordt beheerd door de scriba van de kerkenraad: Marike van Amstel. Het heeft een eigen e-mailadres: kerkburo@desga.nl.

 

De belangrijkste taak van het KB is het verzorgen van de ledenadministratie van de SGA en het bijhouden van alle organisatorische wijzigingen in de samenstelling van besturen, commissies, kosterschap, werkgroepen, leiding van jeugdgroepen en nog veel meer.

 

Werkelijk alle denkbare veranderingen passeren het KB: nieuwe en vertrekkende (doop)leden, geboorte en overlijden, adresveranderingen, telefoonnummers, mailadressen en attestaties.

 

Op deze manier zijn al deze gegevens steeds ‘up to date’ beschikbaar voor onze interne ‘Scipio app’ en voor de jaarlijkse gemeentegids.

 

Ook de uitwisseling van gegevens met onze landelijke kerkverbanden CGK en NGK wordt door het KB verzorgd.

 

Tenslotte beheert het KB ook de archieven van de SGA, zowel digitaal als ‘hard copy’.