Taakvelden

In de SGA hebben we de werkterreinen en aandachtsgebieden verdeeld is zeven taakvelden:

Eredienst: de kerkdiensten en alles wat daar bij komt kijken

Pastoraat: we hebben aandacht voor elkaar

Diaconaat: we helpen elkaar en anderen

Missionair: we hebben een boodschap voor iedereen

Onderwijs

Jeugdwerk: we hebben oog voor onze jongeren

Organisatie en beheer

 

Elk taakveld wordt ‘bemenst’ door een lid van de kerkenraad en enige andere gemeenteleden: mensen met enthousiasme, inspiratie en gaven voor zo’n taakveld. Samen bepalen zij de invulling van hun werkterrein en de vormgeving plus voortgang van de aangereikte speerpunten.

De SGA beoogt met de taakvelden geen starre organisatorische aanpak, maar een dynamische benadering, waarin ook nieuwe initiatieven en plannen worden ingebracht door bijvoorbeeld individuele leden of kringen. We zien dat als een teken van een ‘levende’ gemeente.