Gemeenteopbouw

De SGA heeft ongeveer 400 leden en gastleden. We maken gebruik van de ‘Alexanderkerk’ en het wijkcentrum ‘Het Palet’. Deze accommodaties liggen naast elkaar in Het Lage Land, een wijk van de Rotterdamse Alexanderpolder. Meer details kun je vinden onder contact.

 

De SGA wordt geleid door de kerkenraad. Deze raad draagt de juridische en inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor onze gemeente.

 

De SGA heeft alle activiteiten en overige werkzaamheden ondergebracht in zeven taakvelden.

 

De SGA is een kringengemeente. We streven ernaar zoveel mogelijk leden actief te betrekken bij één (of meer) van onze kringen.

 

Samenwerking met de Ichthuskerk.

Vanaf 2011 werkt de SGA samen met de Ichthuskerk. De SGA is een samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). De Ichthuskerk behoorde tot de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (GKv).

 

Toen op 1 mei 2023 de NGK en de GKv op landelijk niveau werden samengevoegd tot één kerkverband (De Nederlandse Gereformeerde Kerken) kreeg onze samenwerking met de Ichthuskerk een heel ander perspectief.

 

In dat licht hebben de SGA en de Ichthuskerk besloten hun samenwerking verder uit te breiden en als kerkenraden én gemeenteleden actief na te denken over een toekomstige samenvoeging van beide gemeenten.

 

Op dit moment houden we al regelmatig gezamenlijke kerkdiensten en trekken we samen op bij enige diaconale en missionaire projecten, bij sommige jeugdactiviteiten en bij de inzet van zang- en muziekteams.