Kringen

De SGA is een kringengemeente. We streven ernaar zoveel mogelijk leden actief te betrekken bij één (of meer) van onze kringen.

Kringen zijn kleine groepen gemeenteleden (vaak ongeveer 10 – 12). Zij komen regelmatig bij elkaar en leren elkaar steeds beter kennen en vertrouwen. Zo ontstaat als vanzelf een sfeer van bemoediging, van elkaar en samen iets leren, van onderling pastoraat en onderling diaconaat.

Kringen hebben vaak een eigen aanpak. Er zijn kringen met een speciaal doel, zoals de gebedskringen. Verder kan de ene kring meer gericht zijn op Bijbelstudie, terwijl bij een andere het versterken van de onderlinge band of een meer praktische geloofsinvulling belangrijker wordt gevonden.

De meeste kringen komen 1x per 2 weken bij elkaar, maar vaker of minder vaak komt ook voor. Elke kring kiest zijn eigen dagen en momenten. Er zijn kringen die altijd samen eten en andere die dat met enige regelmaat doen.

Elke kring heeft een kringcoördinator die zorgt voor de regie. Zij kunnen binnen de SGA ook een beroep doen op enkele kringcoaches, voor ondersteuning, training en extra pastorale hulp. Eén van deze coaches is een lid van de kerkenraad.

Gasten van buiten de SGA zijn ook van harte welkom als lid van een kring. En als je graag eerst eens kennis wilt maken met één of meer van onze kringen, dan kan dat ook. Stuur een e-mail naar kringen@desga.nl en we nemen contact met je op. Of kijk verder bij Contact.