Diaconaat

We helpen elkaar en anderen!

 

Heb je praktische hulp nodig? Kunnen wij helpen?

 

‘Diaconia’ betekent ‘dienen’: dienstbaar zijn door hulp te bieden! Want naastenliefde is onze Bijbelse opdracht. Het begint altijd met belangstelling voor en luisteren naar je naasten. Dan hoor je pas echt welke concrete hulpvragen er leven en wat je daaraan kunt doen.

 

Bij ‘Diaconaat’ denken we in de SGA aan drie taakvelden:

 

 1. Onderlinge hulp aan gemeenteleden binnen de SGA.

Dat gebeurt allereerst in de kringen, omdat we elkaar daar goed kennen en snel iets voor elkaar kunnen betekenen. Voor leden die (nog) geen lid van een kring zijn is er een team van diaconaal assistenten beschikbaar. Zij brengen regelmatig bezoeken en organiseren waar nodig praktische hulp. Een paar voorbeelden:

 • Persoonlijke hulp in nood- en crisissituaties
 • Inschakelen van hulpverlening, zoals gezondheids-, ouderen-, jeugd- en thuiszorg
 • Regelen van tijdelijk of structureel vervoer
 • Doorbreken van eenzaamheid door extra bezoeken en gezamenlijke maaltijden.

 

 1. Actieve aanwezigheid in onze eigen wijk (Het Lage Land) en de omliggende wijken.

Dit wordt met een groot scala aan activiteiten ingevuld door onze Stichting Open Arms; maar ook via vele diaconale contacten met andere plaatselijke kerken en met hulpverleningsinstellingen in de regio. Vaak zijn gemeenteleden actief betrokken bij projecten, zoals de Voedselbank, de werkgroep ‘Voor Mekaar’ of de woongroep Timon Delfshaven. Weer anderen leveren een bijdrage via diverse bestuursfuncties.

 

 1. Projecten en collecten voor ‘verre naasten’ en rond het ‘werelddiaconaat’.

Vier voorbeelden ter illustratie:

 • Speciale, extra collecten voor rampgebieden
 • Twee financiële adopties via ‘Red een Kind’
 • Twee financiële adopties via ‘Adopt a Granny’ (Dorkas)
 • Onze werkgroep Roemenië ondersteunt de thuiszorg daar ter plaatse.

 

Het hele taakveld ‘diaconaat’ wordt gecoördineerd door een diaken uit de kerkenraad. De diakenen hebben een eigen e-mailadres: diakenen@desga.nl.

 

Ook de programmering, bestemming en afhandeling van de wekelijkse collecten tijdens en rond de kerkdiensten is een taak van de diakenen.

 

Omdat directe materiële hulpverlening binnen de gemeente een vertrouwelijk karakter kan hebben, beheren de diaken zelf de beschikbare middelen via een eigen bankrekening en boekhouding.