Kerkenraad

De kerkenraad is formeel eindverantwoordelijk voor onze gemeente. Maar in de dagelijkse praktijk wil de raad vooral geestelijk leiding geven en zich verder dienstbaar en stimulerend opstellen.

 

Bijvoorbeeld door de werkterreinen van de zeven taakvelden (zoals b.v. pastoraat en diaconaat) af te bakenen, hun speerpunten vast te stellen en hun inzet op elkaar af te stemmen en onderling te verbinden.

 

Datzelfde geldt voor het ontwikkelen en uitbouwen van het kringenwerk.

 

De kerkenraad bestaat uit:

Bas van Zuijlekom, predikant

Cor van Esch, diaken

Hans Odink, diaken

Henk den Breejen, ouderling

Marga van Gent, ouderling

Marike van Amstel, scriba

Reinder Uuldriks, ouderling

Patrick Bruijs, ouderling