ANBI

Naam ANBI: Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder
Telefoonnummer:
RSIN/Fiscaal nummer: 824153169 (CGK-deel)
821789788 (NGK-deel)
KvK nummer: 77214714 (CGK-deel)
30277791 (NGK-deel)
Website adres: http://www.desga.nl
E-mail: scriba@desga.nl
Adres kerkgebouw: Springerstraat 340
Postcode: 3009 AS
Plaats: Rotterdam
Postadres: Postbus 8711
Postcode: 3009 AS
Plaats: Rotterdam

 

De Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder (SGA) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland  en de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland.  De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is de Christelijke Gereformeerde Kerkorde en het Nederlandse Gereformeerde Kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland  en van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Nederland bevatten onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorden zijn te vinden op de websites van de landelijke kerken: CGK Kerkorde  en NGK Kerkorde

De Christelijke Gereformeerde Kerken (onder RSIN nr. 82.07.17.757) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (onder RSIN nr. 82.17.89.788) hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

Dit is ook van toepassing op de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder.

Volledige tekst van de ANBI-regeling (volledige tekst 2022)

Volledige tekst van de ANBI-regeling (volledige tekst 2021)