Activiteiten

 

De stappertjes:

Dit is de oppasdienst (crèche) voor kleine kinderen tijdens de kerkdiensten, in één van de zalen van de Alexanderkerk.

 

De Spoorzoekers:

Na het kindermoment en het zingen van een kinderlied tijdens de kerkdienst, volgen de kinderen van de groepen 1 tot 6 van de basisschool verder een eigen programma in het Palet (naast de Alexanderkerk). Daar kunnen de kinderen na de dienst ook worden opgehaald. Er wordt gewerkt in twee groepen, naar leeftijd.

 

De padvinders:

Om de week wordt zondags voor de kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool een parallelle dienst gehouden, waar Rock Solid materiaal van Youth for Christ wordt gebruikt. Ook deze bijeenkomst vindt in één van de zalen van het Palet plaats. Op de andere zondagen blijven deze jongeren in de kerkdienst.

 

Jongeren 12-18 jaar:

Aan jongeren van 12 tot 18 jaar wordt – in samenwerking met de Ichtuskerk (NGK Rotterdam Ichthus) – elke week op dinsdagavond catechisatie aangeboden, om 19.00 uur in de Ichtuskerk.  De catechese duurt tot 19.45 uur. Daarna volgt nog een half uur voor gezamenlijke ontmoeting. Verder worden er in de loop van het jaar ook nog enkele gezelligheidsbijeenkomsten georganiseerd.

 

Jongerengroep ca. 18 tot 25 jaar:

Deze groep bestaat uit jongeren die recent belijdenis hebben gedaan of gedoopt zijn. Andere jongeren hebben zich daarbij aangesloten of zijn alsnog van harte welkom. We gaan met elkaar op weg om Jezus te volgen. Praktisch, met de Bijbel erbij. Heb je vragen? Stel ze vooral! We ontmoeten elkaar op zondag (volgens een rooster) van 19.30 tot 21.00 uur in het Palet of de Ichthuskerk (afhankelijk van  beschikbaarheid).

 

Youth-Alpha:

Op elk moment dat daar behoefte aan is wordt er voor groepen jongeren een Youth-Alpha georganiseerd.