Stichting Open Arms

 

‘Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad’ (1 Johannes 4 : 19).

 

In 2009 heeft de SGA de Stichting Open Arms opgericht voor het ontplooien van wijkactiviteiten in ‘Het Lage Land’, een wijk van de Rotterdamse Alexanderpolder. Daarmee willen we handen en voeten geven aan de mooie Bijbelse opdracht om naar onze medemens om te zien en zo Jezus’ liefde door te geven. Vanaf 2012 is ook de Ichthuskerk actief bij het wijkwerk van Open Arms betrokken.

 

Met de inzet van ongeveer 100 vrijwilligers kunnen we mensen uit de wijk op allerlei manieren van dienst zijn en proberen we een relatie met hen op te bouwen. Inmiddels heeft Open Arms een breed scala aan activiteiten ontwikkeld, zoals een kringloopwinkel, taallessen, wijkmaaltijden en heel veel ontmoetings- en actiebijeenkomsten, ook rond de Bijbel en het geloof. Verder is er een uitdeelpunt van de Voedselbank.

 

De meeste activiteiten vinden plaats in Het Palet, een ontmoetingscentrum dat door de Stichting Open Arms samen met de Leliezorggroep is gerealiseerd. Het Palet ligt direct naast de Alexanderkerk.

 

Meer informatie over de Stichting Open Arms vindt je op www.openarms.nl. Daar staat ook hoe je dit werk financieel of als vrijwilliger kunt steunen.