Pastoraat

We hebben aandacht voor elkaar!

 

Zit je wel goed in je vel?

 

In de SGA vinden we elkaars wel en wee erg belangrijk. Daarbij denken we aan veel meer dan onze gezondheid, onze woonsituatie en ons geld. Als we in onze gemeente elkaar de vraag stellen ‘Hoe gaat het met je?’, dan willen we ook graag weten hoe het geestelijk met je gaat. Kunnen we elkaar helpen in onze relatie met God, met onze omgeving en met onszelf? Kunnen we onze blijde en verdrietige dingen met elkaar delen? Met elkaar danken en voor elkaar bidden?

 

Die zorg voor elkaar noemen we ‘pastoraat’!

 

Het dagelijkse pastoraat – zeg maar het eerstelijns pastoraat – vindt plaats in onze kringen. Want in zo’n kleine kring kennen we elkaar goed, vertrouwen we elkaar en durven we open en kwetsbaar te zijn.

 

Soms is er meer of specifieke pastorale hulp nodig dan een kring kan bieden, bijvoorbeeld bij huwelijkspastoraat, zeer persoonlijke problemen of bepaalde crisissituaties. Dan wordt ons taakveld ‘pastoraat’ ingeschakeld.

 

De pastorale zorgen voor jeugd en jongeren wordt ingevuld door het taakveld ‘jeugdwerk’.