Onderwijs

Heer, leer mij Uw wil………. Heer, leer mij Uw weg……….

 

Een discipel van Jezus kan levenslang leren en toch nooit volleerd raken! Want er is altijd nog meer van Hem en over Hem te leren. Aan dat geestelijke onderwijs wil de SGA graag handen en voeten geven.

 

Leren is niet alleen het opdoen van kennis. Het is ook inzicht verwerven en ervaring uitwisselen over het leven met God en het volgen van Jezus in de dagelijkse praktijk.

 

Leren doe je beste samen. Leren met en van elkaar kan heel verrijkend zijn, omdat je kennis maakt met verrassende inzichten en ervaringen van anderen.

 

In de SGA willen we iedereen bij dit onderwijs betrekken: van jong tot oud, van progressief tot meer behoudend, van extravert tot introvert en van doeners tot denkers. Ook ‘leergierige’ belangstellenden van buiten onze gemeente zijn van harte welkom.

 

Geestelijk onderwijs neemt bij veel van onze activiteiten een vaste plaats in, zoals

 

 

Wat we als SGA op dit moment eigenlijk nog missen is een soort ‘leerhuis’ voor geestelijk onderwijs rond actuele levensvragen. Dat zijn vaak ook de vragen waar onze jonge generaties heel erg mee bezig zijn. Voorbeelden:

 

  • Hoe verhoudt onze geloofspraktijk zich tot de Schepper en Zijn schepping. Denk daarbij aan duurzaamheid, milieu, energie, en dergelijke.
  • Hoe vertalen we onze zorg en liefde voor de naasten in termen als relationele trouw en betrouwbaarheid, eerlijk delen tussen generaties en continenten, plus migratievraagstukken?
  • Hoe gaan we als Christenen om met de enorm snelle wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen? Welke keuze maken we bijvoorbeeld bij medische en ethische dilemma’s?