Organisatie en beheer

Het taakveld ‘Organisatie en Beheer’ regelt en controleert alle gangbare organisatorische en financiële zaken van de SGA en adviseert de kerkenraad over het beleid op deze terreinen. Eén van de leden van de kerkenraad coördineert alle zaken die met ‘Organisatie en Beheer’ te maken hebben.

Dit taakveld beslaat een breed gebied van allerlei praktische zaken, zoals de ledenadministratie, het reserveren van zalen, de diensten van de kosters, de financiële begroting en jaarrekening, de boekhouding, de interne en externe communicatiemiddelen en nog veel meer grotere en vooral ook kleinere zaken.

Op de volgende pagina’s kun je beknopt meer informatie vinden over de volgende onderwerpen: