Zending

Als SGA volgen we ook de wereldwijde zendingsopdracht van Jezus om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. We steunen twee zendingsprojecten: één dichtbij in Rotterdam en één ver weg in Zuid-Afrika. Het zijn projecten van onze landelijke kerkverbanden, de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). Als plaatselijke gemeente willen we helpen met en bidden voor deze projecten.

 

Zendingsproject CGK: IFES-Rotterdam.

 

De SGA steunt IFES-Rotterdam. IFES (International Fellowship of Evangelical Students) is een wereldwijde organisatie, die ook in Rotterdam actief is. IFES-Rotterdam organiseert samen met Nederlandse en buitenlandse studenten het project ‘Friends’. Het doel is contacten te leggen met buitenlandse studenten, hen in het leven van alle dag te laten zien wat het betekent Christen te zijn en het Evangelie aan hen door te geven. Bijvoorbeeld via een studentencafé, vormingswerk en andere activiteiten.

 

Zendingsproject NGK: Zuid-Afrika – Nqutu in Kwa Zulu Natal.

 

De SGA steunt met dit project de zelfstandige plaatselijke kerken in het Nqutu-district met geestelijke ondersteuning en materiële hulp om steeds meer mensen onder de plaatselijke bevolking tot leerlingen van Jezus te maken. Door dit zendingswerk is ook de Stichting Sizanani ontstaan, gericht op een breed terrein van diaconaal en maatschappelijk werk. Goede voorbeelden zijn het volwassenenonderwijs, het opzetten van kleine bedrijven, aids- en thuishulp en het verstrekken van studiebeurzen aan jongeren. Ook deze stichting wordt door de SGA gesteund.